top of page

Regulamin obiektu ,,Babiogórskie domki”

Będziemy wdzięczni za współpracę i przestrzeganie niniejszego regulaminu, który ma służyć dla zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa wszystkich naszych gości.

1.    Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 10.00 ostatniego dnia pobytu. Domki są
       wynajmowane wyłącznie na doby.
2.    Obiekt uwzględnia przedłużenie rezerwacji w miarę posiadanych możliwości. Taką informacje Gość
       powinien zgłosić do godziny 8.00 w dniu, w którym upływa termin wynajmu domku za pośrednictwem
       kontaktu telefonicznego 570-188-024.
3.    Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią oraz standardem. W przypadku zastrzeżeń do
       jakości świadczonych usług prosimy o jak najszybsze ich zgłoszenie personelowi.
4.    PŁATNOŚCI:
       •  Warunkiem rezerwacji noclegu jest wpłata zadatku w wysokości 30% (w przypadku rezerwacji przez stronę                 internetową zadatek wynosi 50%) ceny końcowej.
       •  Wpłatę należy uiścić w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia rezerwacji na numer konta
           podanym w potwierdzeniu rezerwacji.
       •  Drugą część kwoty należy wpłacić bezpośrednio obsłudze najpóźniej w drugim dniu pobytu.
       •  Brak wpłaty na poczet rezerwacji skutkuje anulowaniem rezerwacji.
5.    W przypadku odwołania przyjazdu zadatek nie podlega zwrotowi, a w przypadku skrócenia pobytu
       przez Gości, z przyczyn niezależnych od właścicieli obiektu, pieniądze za pobyt nie są zwracane.
6.    Obiekt umożliwia dokonanie zmian w rezerwacji, jednak nie później niż 7 dni przed planowaną datą
       przyjazdu.
       Taka zmiana może być dokonana maksymalnie dwa razy.
       Obiekt umożliwia zmianę terminu w miarę możliwości udostępnienia domku w innym terminie niż
       pierwotnie, a jeśli będzie dostępny inny domek w danym terminie, za potwierdzeniem rezerwacji,
       Gość jest zobowiązany do dopłaty różnicy w rezerwacji.
       W przypadku zmiany terminu, w którym obowiązuje inny cennik usług noclegowych, Gość jest
       zobowiązany do uiszczenie opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
7.    Obsługa bardzo prosi o wcześniejszą informację dotyczącą godziny przyjazdu szczególnie, jeśli jest
       planowany późną porą.
8.    Po przybyciu konieczne jest okazanie dowodu tożsamości w celu potwierdzenia rezerwacji i
       zameldowania.
9.    Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin
       wyrządzając szkodę na mieniu obiektu lub Gości, albo szkodę na osobie Gości, pracowników obiektu
       albo innych osób przebywających na terenie obiektu albo tez w inny sposób zakłócił spokojny pobyt
       Gości lub funkcjonowanie obiektu.
10.  Całodobowo na terenie obiektu ,,Babiogórskie domki” mogą przebywać wyłącznie osoby, które zostały
       zameldowane i opłaciły koszt pobytu, a w przypadku stwierdzenia obecności osób nieuprawnionych,
       koszt ich pobytu ponosi właściciel rezerwacji.
11.  Osoby ,,odwiedzające”, niezameldowane w obiekcie ,,Babiogórskie Domki” mogą przebywać na jego
       terenie wyłącznie w godzinach od 7.00 do 22.00
12.  Cisza nocna na terenie obiektu ,,Babiogórskie domki” trwa od godziny 22.00 do godziny 7.00.

13.  Obiekt ,,Babiogórskie domki” jest przyjazny zwierzętom, Gości planujących pobyt wraz ze zwierzęciem
       prosimy poinformowanie o planowanym pobycie zwierzęcia podczas rezerwowania pobytu w
       domkach, a ich pobyt wiąże się z wniesieniem opłaty w kwocie 35 PLN za dobę.
14.  Osoby przebywające na terenie obiektu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone i
       powstałe z ich winy szkody.
       Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.
       Za szkody wyrządzone przez zwierzęta odpowiedzialność ponoszą ich właściciele (opiekunowie).
       Osoba odpowiedzialna za wyrządzone szkody zostaję obciążona kosztami naprawy lub wymiany.
15.  Wszelkie uszczelki należy zgłosić do właścicieli czy obsługi obiektu.
16.  Podczas pobytu dzieci powinny przebywać pod opieką rodzica/rodziców lub pełnoletnich opiekunów, z
       którymi odbywają pobyt.
17.  Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, z wyjątkiem miejsc do tego
       przeznaczonych.
18.  Na terenie domku oraz tarasach obowiązuje zakaz palenia różnego rodzaju świec.
19.  Właściciele obiektu ,,Babiogórskie domki” nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione na terenie
       obiektu: pieniądze, przedmioty wartościowe, czy inne urządzenia, a także samochód.
20.  Przed opuszczeniem domku należy sprawdzić czy okna i drzwi zostały odpowiednio zamknięte,
       urządzenia elektryczne (w tym grzejniki) wyłączone, a kominek odpowiednio zabezpieczony
21.  Osoby przebywające na terenie obiektu "Babiogórskie domki" zobowiązane są do
       przestrzegania niniejszego regulaminu, przepisów przeciwpożarowych i BHP oraz stosować
       się do poleceń właścicieli obiektu w wyjątkowych sytuacjach.
22.  Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu obiektu i zobowiązanie się
       do jego przestrzegania.

bottom of page