top of page

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, jako użytkownika strony:https://www.babiogorskiedomki.com(zwanej dalej Stroną). Zapoznając się z Polityką prywatności dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane osobowe są przez Stronę zbierane, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak są chronione.

§1. Informacje podstawowe

1.  Administratorem Twoich danych osobowych jest: Stefan Marszałek przedsiębiorca wpisany do                     Informacji i Ewidencji o Działalności Gospodarczej pod firmą: Stefan Marszałek z siedzibą w Lipnicy           Wielkiej (34-483), Lipnica Wielka 668, NIP: 735-13-21-466 

 2.  Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:

       1) Poczty e-mail: babiogórskiedomki@gmail.com

       2) Telefonicznie: 570-188-024

3.  Z regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną możesz się zapoznać tutaj: 

     www.babiogorskiedomki.com/regulamin-strony

§2. Zasady przetwarzania danych

1.  Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

     1) W oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);

     2) Rzetelnie i uczciwie (rzetelność);

     3) W sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);

     4) W konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);

     5) Nie więcej niż potrzeba (adekwatność);

     6) Z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);

     7) Nie dłużej niż potrzeba (czasowość);

     8) Zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo);

§3. Cele, podstawy prawne i zakres przetwarzania danych

1.  Twoje dane będziemy przetwarzać:

     

     1)  w celach kontaktowych, aby udzielić ci odpowiedzi na Twoją wiadomość przesłaną nam                          bezpośrednio drogą e-mailową lub za pośrednictwem formularza na podstawie realizacji prawnie            uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia Ci odpowiedzi.

     2)  w celach umożliwienia Tobie komentowania materiałów zamieszczanych na naszej stronie na                  podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z możliwością              komentowania zawartości strony internetowej.

     3)  w celach marketingowych, jeśli zapisałeś się na newsletter,

     4)  w celu wykonania usługi rezerwacji pobytu, na podstawie zawartej w ten sposób umowy (w                    sytuacji skutecznego skorzystania z usługi rezerwacji dochodzi do zawarcia umowy, w której my              występujemy w roli usługodawcy, a Ty usługobiorcy).

     5)  w celach związanych z prowadzeniem przez nas profilu firmowego w mediach                                          społecznościowych (takich jak Facebook / Instagram)na zasadach określonych przez właścicieli            danego medium (portalu) i informowania w nim o naszych produktach, promocjach i innych                    wiadomościach dotyczących naszej działalności, co uważamy za nasz prawnie uzasadniony                  interes,

     6)  w celach technicznych przy użyciu plików cookies(ciasteczka techniczne), na podstawie                        realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prawidłowym działaniem

          i funkcjonowaniem Strony.

     7)  w celach statystycznych i analitycznych, jeśli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie przez nas plików            cookies do celów analitycznych (ciasteczka analityczne).

     8)  w celach marketingowych, jeśli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies do              celów marketingowych (ciasteczka marketingowe)

2.  Przetwarzamy Twoje dane w zakresie:

     

     1)  jeśli prześlesz nam wiadomość drogą mailową lub za pośrednictwem formularza to będziemy                  przetwarzać dane, które będą w tej wiadomości zawarte. Przekazanie nam danych w ten sposób            następuje dobrowolnie. W każdym czasie możesz zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie                      tych danych.

     2)  jeśli skomentujesz, któryś z naszych materiałów na stronie to będziemy przetwarzać dane w                    postaci podanego przez Ciebie nick-u oraz inne dane, które pozostawisz w komentarzu. Podanie            tych danych stanowi warunek pozostawienia na naszej stronie komentarza.

     3)  jeśli zapiszesz się na newsletter to będziemy przetwarzać Twój adres e-mail. Zapis na newsletter            jest dobrowolny i w każdym czasie możesz z niego zrezygnować.

     4)  jeśli skorzystasz z usługi rezerwacji pobytu, będziesz zobowiązany podać nam następujące                    dane: Twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail i inne dane                      zawarte w formularzu rezerwacyjnym, niezbędne do wywiązania się przez nas z umowy. Podanie            tych danych stanowi warunek złożenia zamówienia i zawarcia umowy.

     5)  pozostałe dane, które Administrator przetwarza to adres IP i inne dane zapisywane w plikach                  cookies. To Ty decydujesz w jakim zakresie będziemy mogli wykorzystać pliki cookies z Twoimi                danymi. Przekazanie nam danych w ten sposób następuje dobrowolnie. W każdym czasie                      możesz zmienić swoje preferencje. Możesz to zrobić w swojej przeglądarce internetowej lub też              po usunięciu zapisanych plików cookies pochodzących z naszej Strony.

     6)  jeśli polubisz lub w inny sposób dołączysz do naszego profilu w mediach                                                  społecznościowych(np. Facebook) będziemy przetwarzać Twoje dane, które podałeś w danym              medium i do których będziemy mieli dostęp. W celu zakończenia przetwarzania możesz                          zakończyć subskrypcję naszego profilu.

     7)  API zewnętrznych partnerów: Nasza strona może korzystać z API (interfejsów programistycznych            aplikacji)dostarczanych przez zewnętrznych partnerów w celu zintegrowania różnych                              funkcjonalności, takich jak mapy, usługi analityczne, reklamowe czy media społecznościowe.                  Korzystanie z tych API może prowadzić do tworzenia dodatkowych ciasteczek lub korzystania z              istniejących ciasteczek w celu przetwarzania danych użytkowników. Zewnętrzni partnerzy mogą              przechowywać i przetwarzać te dane zgodnie z własnymi politykami prywatności

§3. Odbiorcy danych oraz zamiar przekazywania do Państwa spoza EOG lub organizacji międzynarodowej.

1.  Odbiorcami Twoich danych osobowych są:

     1)  podmiot dostarczający oprogramowanie do obsługi systemu rezerwacji;

     2)  podmiot zarządzający stroną;

     3)  pośrednicy płatności internetowych z których usług korzystamy;

     4)  jeśli zapisałeś się na newsletter Twoje dane będą przekazane do podmiotu prowadzącego nasz              newsletter;

     5)  jeśli napisałeś komentarz na stronie Twoje dane będą przekazane do podmiotu obsługującego                moduł komentarzy;

     6)  jeśli wyraziłeś zgodę na ciasteczka marketingowe, Twoje dane zapisane w plikach cookies, będą            przekazane do naszych partnerów reklamowych;

     7)  jeśli wyraziłeś zgodę na ciasteczka analityczne, Twoje dane zapisane w plikach cookies, będą                przetwarzane przez podmiot dostarczający oprogramowanie do analizy ruchu naszej stronie (np.            Google Analytics)

 

2.  Twoje dane nie są przekazywane do Państw spoza EOG lub organizacji międzynarodowych, z                 wyjątkiem partnerów wymienionych poniżej:

1)  Google Inc. z siedzibą w USA w zakresie analityki ruchu na stronie w systemie Google Analytics

     oraz dostarczania dodatkowych funkcji (takich jak Google Maps  Google Search Console)                       związanych z prawidłowym funkcjonowaniem strony oraz wyświetlaniem wyników wyszukiwania.             Zobacz jak Google przetwarza i chroni Twoje dane. Ten dodatek do przeglądarki umożliwi Ci                   zarządzanie zakresem i poziomem dostępu do danych zbieranych przez Google Analytics

2)  Google Inc. z siedzibą w USA w zakresie reklam i mierzenia ich skuteczności w systemie                         GoogleAds. Zobacz jak Google przetwarza i chroni Twoje dane. Tutaj możesz                                           zarządzać swoimi preferencjami i informacjami w systemie reklamowym Google.

3)  Facebook Inc. z siedzibą w USA w zakresie obsługi konta i dostępu do danych w                                     serwisach społecznościowych(Facebook, Instagram),reklam i mierzenia ich skuteczności                         związanych z instalacją na stronie piksela Facebooka oraz API Konwersji. Zobacz jak Facebook             przetwarza i chroni Twoje dane.

§5. Termin przechowywania danych.

1. Nie jesteśmy w stanie ustalić przez jaki okres przetwarzać będziemy Twoje dane osobowe.

 

2. Jeśli przekazałeś nam swoje dane w wiadomości e-mail w celach kontaktowych to Twoje dane               będziemy przetwarzać do momentu złożenia przez Ciebie żądania usunięcia tych danych lub                 sprzeciwu wobec przetwarzania, ale również w przypadku, w którym uznamy, że zrealizowaliśmy           prawnie uzasadniony interes Administratora.

 

3. Jeśli zapiszesz się na newsletter to Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu cofnięcia przez           Ciebie subskrypcji.

 

4. Jeżeli skomentowałeś któryś z naszych materiałów to twoje dane będziemy przetwarzać do

   momentu usunięcia przez Ciebie lub przez nas Twojego komentarza.

5. Twoje dane przekazane w formularzu rezerwacyjnym usuwają się automatycznie w terminie 14 dni,       po terminie wizyty.

§6. Prawa użytkowników.

1.  W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące prawa:

     1) dostępu do treści swoich danych oraz

     2) prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

     3) prawo do przenoszenia danych,

     4) prawo wniesienia sprzeciwu,

     5) prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie,                   chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez                         Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem               instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

 

2.  Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na                       adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

3.  Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie           internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl

§7Informacja o ciasteczkach

1.  Na naszej stronie wykorzystujemy ciasteczka (pliki cookies).

 

2.  Ciasteczka (pliki cookies) są niewielkimi plikami tekstowymi przechowywanymi na urządzeniach             użytkowników podczas przeglądania strony internetowej. Są one wykorzystywane w celu ułatwienia       korzystania z naszej strony, poprawienia jakości usług oraz umożliwienia analizy ruchu i zachowań         użytkowników.

 

3.  Ciasteczka mogą być stałe (trwałe) lub tymczasowe (sesyjne). Stałe ciasteczka są przechowywane       na urządzeniu użytkownika przez określony czas lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika.         Tymczasowe ciasteczka są usuwane po zamknięciu przeglądarki.

 

4.  Wykorzystujemy ciasteczka własne oraz ciasteczka stron trzecich. Ciasteczka własne są                         wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, personalizacji treści,                         zapisywania preferencji użytkowników oraz analizy statystyk. Ciasteczka stron trzecich są                       wykorzystywane przez zewnętrzne narzędzia analityczne, reklamowe oraz do integracji z mediami         społecznościowymi.

 

5.  Użytkownicy mają prawo kontrolować i ograniczać sposób, w jaki ciasteczka są wykorzystywane na       naszej stronie. Większość przeglądarek internetowych umożliwia zarządzanie plikami cookies, w             tym blokowanie, ograniczanie lub usuwanie ciasteczek. Szczegółowe informacje na temat                       zarządzania ciasteczkami można znaleźć w ustawieniach przeglądarki użytkownika.

 

6.  Należy pamiętać, że wyłączenie lub ograniczenie ciasteczek może wpłynąć na funkcjonalność               strony oraz jakość świadczonych usług.

 

7.  Na naszej stronie wykorzystujemy różne rodzaje ciasteczek, aby lepiej dostosować się do potrzeb         użytkowników i zapewnić optymalne korzystanie ze strony.

 

8.  Ciasteczka techniczne: Są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny. Umożliwiają                   utrzymanie sesji użytkownika, obsługę formularzy, zapamiętywanie preferencji oraz zapewnienie             bezpieczeństwa strony.

 

9.  Ciasteczka marketingowe: Pozwalają na personalizację reklam oraz prowadzenie działań                         remarketingowych, które są dostosowane do zainteresowań i preferencji użytkowników. Służą                 również do mierzenia skuteczności kampanii reklamowych oraz optymalizacji treści reklamowych.

 

10. Ciasteczka analityczne: Są wykorzystywane do zbierania informacji o sposobie korzystania z                  witryny przez użytkowników, takich jak liczba odwiedzin, strony odwiedzane, czas spędzony na              stronie czy źródło ruchu. Uzyskane dane pomagają w analizie i optymalizacji strony, poprawiając jej        funkcjonowanie i dostosowując treści do potrzeb użytkowników

§8Dlaczego korzystamy z ciasteczek?

1.  Komfort korzystania ze strony: Ciasteczka (pliki cookies) mogą znacząco wpłynąć na komfort                 korzystania ze strony internetowej.

 

2.  Personalizacja treści: Ciasteczka pozwalają na dostosowanie wyświetlanych treści do preferencji i           zainteresowań użytkownika, co sprawia, że strona staje się bardziej atrakcyjna i użyteczna.

 

3.  Zapamiętywanie ustawień: Dzięki ciasteczkom strona może zapamiętać wybrane przez użytkownika       ustawienia, takie jak język, układ czy kolorystyka, co pozwala na szybsze i wygodniejsze

     korzystanie z serwisu.

 

4.  Logowanie: Ciasteczka umożliwiają przechowywanie informacji o zalogowanym użytkowniku, co             pozwala na łatwe przełączanie się między różnymi sekcjami strony bez konieczności ponownego           logowania.

 

5.  Utrzymanie sesji: Dzięki ciasteczkom strona może śledzić aktywność użytkownika na różnych                 podstronach, co pozwala na łatwe wracanie do ostatnio odwiedzanych sekcji lub kontynuowanie             niedokończonych działań, takich jak wypełnianie formularzy.

 

6.  Optymalizacja wydajności: Ciasteczka mogą być wykorzystane do analizy ruchu i zachowań                   użytkowników na stronie, co pomaga w optymalizacji jej wydajności oraz dostarczaniu treści o                 wysokiej jakości.

 

7.  Reklamy: Ciasteczka umożliwiają wyświetlanie spersonalizowanych reklam, które są dopasowane           do zainteresowań i potrzeb użytkownika. Dzięki temu, reklamy są mniej inwazyjne i bardziej                     adekwatne.

 

8.  Integracja z mediami społecznościowymi: Ciasteczka pozwalają na integrację z serwisami                       społecznościowymi, takimi jak Facebook, Twitter czy Instagram, co umożliwia łatwe udostępnianie         treści oraz korzystanie z dodatkowych funkcji, takich jak komentowanie czy polubienia.

§9Funkcje ciasteczek technicznych

1.  Utrzymanie sesji użytkownika: Ciasteczka techniczne umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika               podczas poruszania się po stronie, co pozwala na przechodzenie między różnymi sekcjami witryny         bez konieczności ponownego logowania czy wprowadzania tych samych informacji.

 

2.  Zapamiętywanie preferencji użytkownika: Dzięki ciasteczkom technicznym strona może                           przechowywać informacje na temat preferencji użytkowników, takie jak wybrany język, wielkość               czcionki, ustawienia kolorystyczne czy inne elementy personalizacji.

 

3.  Obsługa formularzy: Ciasteczka techniczne wspomagają funkcjonowanie formularzy na stronie,               takich jak formularze logowania, rejestracji czy kontaktowe, zapewniając prawidłowe przetwarzanie         danych wprowadzanych przez użytkowników.

 

4.  Optymalizacja wydajności strony: Użycie ciasteczek technicznych umożliwia monitorowanie                   wydajności strony oraz szybkość ładowania poszczególnych elementów, co pozwala na                         optymalizację i poprawę jakości świadczonych usług.

 

5.  Bezpieczeństwo: Ciasteczka techniczne pomagają w zapewnieniu bezpieczeństwa witryny i jej               użytkowników, na przykład poprzez weryfikację tożsamości użytkowników, wykrywanie prób włamań       czy ochronę przed atakami typu CSRF (Cross-Site Request Forgery).

§10Funkcje ciasteczek analitycznych

1.  Pomiar ruchu na stronie: Ciasteczka analityczne pozwalają na monitorowanie liczby odwiedzin,               unikalnych użytkowników i wyświetleń stron, co daje ogólny obraz popularności i wydajności witryny.

 

2.  Analiza zachowań użytkowników: Dzięki ciasteczkom analitycznym można zbierać informacje o               sposobie, w jaki użytkownicy poruszają się po stronie, na przykład czas spędzony na                               poszczególnych podstronach, ścieżki nawigacji oraz miejsca, w których opuszczają witrynę.

 

3.  Optymalizacja konwersji: Ciasteczka analityczne pomagają w identyfikowaniu elementów strony,             które wpływają na skuteczność osiągania celów biznesowych, takich jak rejestracja, złożenie                   zamówienia czy wypełnienie formularza kontaktowego.

 

4.  Segmentacja użytkowników: Użycie ciasteczek analitycznych umożliwia grupowanie użytkowników         według różnych kryteriów co pozwala na lepsze dostosowanie treści i oferty do potrzeb                           poszczególnych segmentów.

 

5.  Testowanie A/B: Ciasteczka analityczne są wykorzystywane do przeprowadzania testów A/B, które         polegają na porównaniu dwóch wersji strony internetowej, aby sprawdzić, która z nich lepiej spełnia       założone cele. Testy te pomagają w optymalizacji wyglądu, funkcjonalności i treści witryny.

§11Funkcje ciasteczek reklamowych

1.  Spersonalizowane reklamy: Ciasteczka marketingowe umożliwiają wyświetlanie reklam                             dopasowanych do zainteresowań, preferencji i historii przeglądania użytkownika, co sprawia, że są         one bardziej atrakcyjne i efektywne.

 

2.  Remarketing: Dzięki ciasteczkom marketingowym można śledzić użytkowników, którzy odwiedzili           witrynę, ale nie dokonali zakupu lub innej akcji, i ponownie kierować do nich reklamy, aby zachęcić         do powrotu na stronę i finalizacji transakcji.

 

3.  Pomiar skuteczności reklam: Ciasteczka marketingowe pozwalają na monitorowanie wyników                 kampanii reklamowych, takich jak liczba kliknięć, konwersji czy wyświetleń, co umożliwia                         optymalizację strategii marketingowej.

 

4.  Zarządzanie reklamami w wielu kanałach: Użycie ciasteczek marketingowych ułatwia koordynację i         integrację działań reklamowych prowadzonych w różnych kanałach, takich jak wyszukiwarki, media       społecznościowe czy strony partnerskie.

 

5.  Testowanie i optymalizacja treści reklamowych: Ciasteczka marketingowe są wykorzystywane do             przeprowadzania testów A/B oraz innych metod analizy, które pozwalają na ocenę, jakie przekazy,         formaty czy kreatywności reklamowe są najbardziej skuteczne i angażujące dla użytkowników.

bottom of page