20201122_125952_edited.jpg

Regulamin

Niniejszy regulamin jest umową zawartą między stronami. Gość zgadza się z warunkami umowy w chwili wpłacenia zadatku lub w momencie zapłaty na miejscu całości należności, jeżeli zadatek nie był wymagany.

Regulamin ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych gości.

Określa on zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu, a także obowiązuje on wszystkich gości przebywających jego terenie.

 1. Domki gościnne wynajmowane są w systemie dobowym. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego. W przypadku nie wymeldowania zgodnie z regulaminem, każda dodatkowa godzina to 15 złotych za domek.

 2. Minimalny czas rezerwacji to 2 doby.

 3. Prośbę o przedłużenie doby noclegowej Gość powinien zgłosić gospodarzowi jak najszybciej. Obiekt uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

 4. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia doby noclegowej w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

 5. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.

 6. Gość obiektu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Szkody powstałe z winy wynajmującego rozliczane są na miejscu.

 7. Goście są zobowiązani przed wyjazdem zwrócić domek w stanie nie pogorszonym niż zastany oraz oddać klucze.

 8. Gość powinien za każdym razem opuszczając domek sprawdzić zamknięcie drzwi, wyłączyć telewizor, zgasić telewizor, pozakręcać krany czy sprawdzić kominek ze względów bezpieczeństwa.

 9. Na terenie obiektu i domku jest zakaz palenia świec, świeczek zapachowych etc.

 10. Gość nie może przekazać domku osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.

 11. Zachowanie gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Zastrzegamy możliwość odmówienia dalszego świadczenia usług, osobom naruszającym te zasadę.

 12. W domkach i na terenie posesji obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 6:00

 13. Zabrania się używania urządzeń elektrycznych nie będących wyposażeniem domku o mocy przekraczającej 400Wat.

 14. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia.

 15. W naszych domkach akceptujemy zwierzęta, należy jednak wcześniej uzgodnić ich pobyt i jego zasady. Pobyt zwierząt dodatkowo płatny +35zł/doba.

 16. Nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych, np. przerwy w dostawie prądu, wody, brak sygnału Wi-Fi

 17. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony. Właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione na nim pojazdy.

 18. Sugeruje się o właściwe przechowywanie i zabezpieczenie rzeczy wartościowych oraz pieniędzy, gdyż obiekt nie odpowiada za ich zaginięcie.

 19. Grillowanie jest możliwe tylko w wyznaczonym miejscu.

 20. Plac zabaw przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci pod opieką osób dorosłych.

 21. Ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio gospodarzowi niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny zgłoszenia.

Faktury VAT- ważna informacja

Jeżeli chcesz otrzymać fakturę VAT, ale nie podałeś numeru NIP w trakcie dokonywania rezerwacji, skontaktuj się z obiektem w ciągu maksymalnie 24 godzin. W przeciwnym razie wystawienie faktury za zarezerwowany pobyt nie będzie możliwy.